Wyższa emerytura z ZUS – zmiany w naliczaniu kapitału początkowego

Od 23 września można podwyższyć sobie emeryturę przysługującą z ZUS. W dniu tym weszły w życie zmodyfikowane zasady naliczania tzw. kapitału początkowego.  Osoby urodzone po 1948 roku mogą teraz ubiegać się o jego ponowne naliczenie, występując z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Części z nich powinno to przynieść odczuwalne zwiększenie emerytury.

Jak obliczano kapitał początkowy dotychczas?

Przed 23 września 2011 do wyliczenia kapitału początkowego, od wartości którego zależy wysokość Twojej emerytury, ZUS uwzględniał:

wariant 1)

- zarobki oraz wartość średniej płacy z 10 kolejnych lat kalendarzowych w okresie od 1980 do 1998 roku ,

lub

wariant 2)

- zarobki oraz wartość średniej płacy 20 dowolnie wybranych lat z całego okresu ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999r.

(Wybór wariantu należy do osoby wnioskującej naliczenie kapitału początkowego)

W ten sposób ustalano kwotę hipotetycznej emerytury, ktorą następnie mnożono przez 209 miesięcy, czyli średnią długość życia po przejściu na emeryturę, ogłaszaną w tablicach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wynikiem tych operacji jest właśnie wartość kapitału początkowego. W praktyce obliczenia są bardziej skomplikowane, ale to już temat na odrębny artykuł.

Jak jest teraz? Co się zmieniło?

Obecne przepisy znoszą widełki czasowe 1980 – 1998 w ramach których wskazujesz swoje zarobki z 10 kolejnych lat do naliczenia kapitału początkowego. Nadal musisz wskazać 10 kolejnych lat kalendarzowych, ale mogą to być np lata przed 1980 rokiem lub po 1998 roku. To istota zmian i najważniejsza rzecz jaką powinieneś zapamiętać z tego artykułu.

Kto na tym może zyskać?

Na zmodyfikowanych przepisach powinny najwięcej zyskać osoby,  które dobrze zarabiały w latach siedemdziesiątych lub jeszcze wcześniej, a przy tym nie były objęte ubezpieczeniem społecznym w okresie na tyle długim, by wskazać wynagrodzenia z 20 dowolnie wybranych lat (czyli wg wariantu 2), ewentualnie wybór tego wariantu byłby dla nich niekorzystny.

A co jeśli mam już ustalony kapitał początkowy lub obliczoną wg niego emeryturę?

Zmodyfikowane przepisy obowiązują nie tylko dla nowych wniosków o ustalenie kapitału początkowego, ale także dla tych złożonych przed 23 września. ZUS może je także zastosować do osób, którym już obliczył kapitał początkowy, a nawet dla tych, którym obliczył wg niego emeryturę. Jeśli masz obliczoną podstawę wymiaru kapitału początkowego wg wariantu 1 (przed 23 września br), a lepiej zarabiałeś przed 1 stycznia 1980, możesz liczyć na to, że ZUS ponownie ustali Ci nową, lepszą podstawę:-). Musisz jednak wystąpić z wnioskiem w tej sprawie.

UWAGA: Kapitał początkowy jest wyliczany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy zostanie przesłany do ZUS wniosek wraz z dokumentami o jego ustalenie. Także sposób wyliczenia kapitału jest taki sam dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od daty zgłoszenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dziennik Ustaw rok 2011 nr 187 poz. 1112 art. 1-2

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dziennik Ustaw rok 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm. art. 173-174

  

Mam nadzieję, że znalazłeś powyżej coś interesującego. Będę wdzięczny jeśli podzielisz się linkiem do tego artykułu ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Dziękuję!

  • email
  • Wykop
  • Facebook
  • Śledzik
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Flaker
  • Ulubione
  • Drukuj